ẢNh đại diện

Cộng Hòa Síp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG INTERNAPA
Cộng Hòa Síp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG INTERNAPA

09-09-2019

Trường InterNapa College được thành lập vào năm 2003, thuộc Bộ Giáo dục và Văn hóa của Cộng hòa Síp. Trường nằm ở phía đông của đảo Síp, trong đô thị của...

Xem thêm